Konsultacija/darbuotojų mokymas ūkyje dėl veršelių auginimo proceso

Veršeliai turi būti prižiūrimi taip, kad:

 1. Netekimai nesiektų 3%;
 2. Priesvoris pieninio laikotarpio metu viršytų 800 g;
 3. Susirgimai diarėja bei kvėpavimo ligomis būtų reti pavieniai atvejai.

Ši dviejų savaičių trukmės intensyvi konsultacija/darbuotojų mokymai ūkyje dažniausiai yra taikoma įsigyjant krekenų surinkimo, paruošimo ir sugirdymo įrangą Perfect Udder. Konsultantė Julia Sakhnevych dirba ūkyje drauge su veršelius prižiūrinčiais darbuotojais ir betarpiškai juos konsultuoja bei moko.

Konsultavimas apima:

 • veršelių svėrimą, augimo intensyvumo, sveikatingumo įvertinimą bei konsultavimą kaip intensyvinti veršelių augimą, mažinti kritimus bei sergamumą;
 • pieno ir/arba pieno pakaitalų girdymo schemos nuo 2-os veršelio gyvenimo dienos iki atjunkymo parengimą;
 • vandens ir pašaro davimo schemos nuo 2-os veršelio gyvenimo dienos parengimą;
 • atjunkymo schemos parengimą.

Darbuotojai mokomi:

 • teisingai prižiūrėti veršiavimosi procesą ir suteikti reikalingą pagalbą veršiavimosi metu;
 • teisingai surinkti, įvertinti, paruošti ir sugirdyti krekenis;
 • teisingai vykdyti girdymo, šėrimo ir atjunkymo schemas;
 • teisingai prižiūrėti sergančius veršelius;
 • teisingai prižiūrėti, aptarnauti, plauti, dezinfekuoti įrangą, instrumentus, priemones.

Pabaigus darbą yra parengiama detali ataskaita ir rekomendacijos. Parengiami protokolai (instrukcijos) apimantys visus procesus  (krekenų girdymo protokolas, pieno/pieno pakaitalų girdymo protokolas, koncentruoto pašaro ir vandens protokolas, sveikatingumo protokolas, atjunkymo grafikas).

Per šias dvi savaites iš pagrindų bus sutvarkytas pieninio laikotarpio veršelių auginimo procesas, darbuotojai bus apmokyti teisingai elgtis su veršeliais.

Reklama